Reklamation

Villkor för reklamationer

När ett fordon varudeklareras så sker detta enligt Konsumentverkets riktlinjer för varudeklaration av begagnade bilar. Linjerna innehåller krav som Konsumentverket finner viktiga från konsumentsynpunkt. De har utarbetats med Motorbranschens Riksförbund(MRF). 

Nordfeldts Bil ABs varudeklaration av begagnade personbilar finns tillgänglig vid köp av bil. Varudeklaration finns inte för lastbilsregistrerade fordon, fordon med beräknat försäljningsvärde under 30.000 kronor och fordon vars mätarställning gått över 25.000 mil. Dessa fordon säljes som renoveringsobjekt och går inte att reklamera. 

Samtliga fordon säljs i befintligt skick, det vill säga i det skick som Objektet befinner sig i vid köptillfället. Begagnade fordon kan ha brister. Det är något som Kunden måste räkna med. För fel i Objektet som består i att Objektet inte uppfyller avtalade egenskaper eller är i sämre skick än vad Kunden med fog har kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter.

Nordfeldts Bil AB uppmanar Kunden att notera att normalt slitage inte utgör fel i juridisk bemärkelse. Nordfeldts Bil AB ansvarar inte för fel som uppkommer efter att Objektet kommit i köparens besittning. Nordfeldts Bil AB ansvarar inte för:

(1) Ett fel som beror på att fordonet utsatts för normalt slitage.

(2) Fel som Kunden med hänsyn till pris eller ålder kunnat förutsätta

(3) För fel som Kunden känner till eller borde känt till, exempelvis något som Kunden borde sett/upptäckt vid visning eller provkörning.


Nedan finns ett formulär att ladda ned. Ladda ned detta och fyll i. Skicka sedan det till vår e-postadress; info@nfbil.se. Det kan ta upp till 7 arbetsdagar innan ni får ett svar.